Rimokatolička crkva

Rimokatolička crkva je postojala u Rumi od kraja 18.tog veka. Bila je izrađena od drveta bez ukrasa i tornja i nedovoljno velika da primi sve vernike. Stoga je zalaganjem naslednika barona Marka Pejačevića, osnivača grada, 1813. godine izgrađena nova crkva Uzvišenja Svetog križa kao jednobrodna klasicistička građevina. Predstavu Uzvišenja Svetog križa na glavnom oltaru uradio je Vinsens Dojčer. Bogorodica Imakulata i Sveti Ivan Nepomuk su radovi nepoznatih autora dok je za oslikavanje Svetog Vendalina bio angažovan Konstantin Pantelić, a za Blagovesti mađarski umetnik Peškija. Posebno obeležje crkce su orgulje kupljene u Beču pet godina pre završetka gradnje, koje danas nažalost nisu u funkciji.

© 2023 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design