Sošestvija Svetog Duha

Sošestvija Svetog Duha Treća pravoslavna crkva se takodje pominje od kraja 18. Veka i bila je izgrađena od čamovih dasaka trošna i sklona padu. Kako se grad sve više razvijao veliki broj pravoslavnih trgovaca je kupovao kuće u centru varoši gde je njihovim prilozima polovinom 19. veka izgrađena nova bogomolja, koja je renovirana i osvećena 1905. Godine, od kada nosi ime Sošestvija Svetog Duha. Pošto su prilozima donatora dominirali grčki trgovci, Rumljani su je zvali i Grčka crkva. Nacrt za njen ikonostas dao je bečki arhitekta Herman Bole, a ikonostas je oslikao poznati slikar Uroš Predić.

© 2023 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design