Rumski vašar

Rumski vašar

Rumski vašar

Rumski vašar danas predstavlja svojevrstan brend naše opštine. Sam početak održavanja vašara datira od 1747. godine, kroz privilegiju koju je gradu dala carica Marija Terezija. Ovom privilegijom ustanovljena su četiri datuma održavanja vašara, da bi se posle Drugog svetskog rata…

© 2024 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design