Obaveštenje o konkursu

Konkurs za suvenir na temu “Rumski vašar” produžen je do 10.09.2017. godine.

Obrazloženje: “Članovi komisije su jednoglasno odlučili da ponuđena rešenja ne zadovoljavaju kriterijume navedenog Konkursa, iako su svi eksponati na zavidnom estetskom nivou. Jednoglasno je odlučeno da se Konkurs produži do 10.09.2017. godine, kada će Komisija pristupiti ponovnom razmatranju.”

Pozivamo Vas da uzmete učešće u Konkursu, posebnu pažnju obratite na navedene uslove kako bi se došlo do rešenja koje će predstavljati Vašar na najlepši način i postati prepoznatljiv suvenir našeg grada.

© 2021 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design