Позивамо Вас на едукативну радионицу на тему „Пословање у сеоском туризму Војводине“

Едукација се одржава 20.11.2017. године у Ловачком дому у Доњем Товарнику, Милорада Зоркића 2, са почетком у 10h.

Едукативна радионица је део пројекта који је покренула Туристичка организација Војводине, а као извршилац је компанија Футуризам доо из Новог Сада ангажована као извршилац. Едукација се реализује на основу Приручника за рурални туризам, издата од стране Туристичке организације Војводине, са циљем повећања квалитета услуга које се пружају у руралном туризму Војводине.

Циљ едукације је да се на територији Војводине дефинишу правци развоја руралног туризма и подигне квалитет услуга који се нуди, као и да сва рурална домаћинства послују законито у складу са законом.

Зашто обука о сеоском туризму?

Сеоски туризам као специфична туристичка грана усмерена је на рурална домаћинства која у својим објектима пружају услуге смештаја и хране, као и низ пратећих садржаја за потенцијалне туристе. Едукација у руралном туризму има за циљ да понуђачи услуга обуче савременим приступом у креирању производа, као и да им приближи могући спектар услуга које се нуде у руралним домаћинствима.

Такође, едукација пружа могућност побољшања квалитета услуга које се нуде, развијају предузетничке способности власника објеката у оквиру руралног туризма и представљају начин за превазилажење пословних проблема, који се јављају углавном након одређеног радног периода рада.

Коме је едукација намењена?

Едукација је усмерена на сеоска домаћинства, категоризирана, али и оним која то још нису, као и оним која тек желе да се категоришу.

Такође, едукација је намењена младима који желе да се укључе у туристичку делатност, али и свима који се баве овом делатношћу, као запослени у туристичким организацијама, особама укљученим у рурална домаћинства и регистрованих пољопривредних газдинстава на простору Војводине. Посебан сегмент едукације ће бити и финансијско пословање, где се интереси могу наћи и радници из локалних самоуправа који се баве туризмом.

 

План и програм едукативног дана

10:00 – 10:15 Упознавање са учесницима и организацијом радионичког дана

10:15 – 11:00 Значај сеоског туризма за локалну заједницу

11:00 – 12:00 Законско-правна регулатива за пословање у руралном туризму

12:00 – 12:15 Пауза за кафу

12:10 – 13:00 Организација услуге у руралном туризму

13:00 – 14:00 Значај удруживања и пословања Удружења грађана

14:00 – 14:40 Дискусија

14:40 – 15:30 Пауза за кафу и освежење

Сви учесници ће бити анкетирани о развоју руралног туризма у оквиру своје општине у циљу утврђивања проблема и дефинисања стратешких праваца развоја. Пријаве за радионицу пошаљите у виду маила на turizam@pecinci.org

© 2021 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design