Пријава за некатегоризовани смештај

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/19) угоститељ који
пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, дужан је да пре отпочињања
обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој
територији се објекат налази.
У складу са овим чланом потребно је поднети пријаву за некатегорисани објекат (прилог 1) уз
допис (у два примерка) на писарницу Општинске управе општине Рума, Орловићева 5.
За све додатне информације обратити се Општинској управи Рума, Одељење за финансије,
привреду и пољопривреду, Главна 107, контакт телефон: 022/478-712, локал 109.

Пријаву и допис можете преузети овде:
Допис-некатегоризовани смештај
Прилог 1 Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

 

© 2024 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design