Савет корисника ЗС „Бара Трсковача“

У просторијама Ловачког дома у Платичеву одржан је састанак Савета корисника простора Заштићеног станишта „Бара Трсковача“. Како се приближава дан проглашења заштите над овим подручјем , 30. септембар, одлучили смо да тај значајан датум обележимо радно, састанком корисника. Савет чине појединци, удружења, невладин сектор, институције из домена водопривреде и заштите природе и кроз овакве догађаје размењују се мишљења и предлози са једним заједничким циљем – добрим управљањем Заштићеним стаништем „Бара Трсковача“.

Представници из реда управљача, ТОО Рума, изнели су преглед досадашњих активности, као и планове за 2019. годину и изазове са којимa се суочавају. До сада су спроведене активности на обележавању Дана природе где су велику помоћ пружили млади извиђачи из Удружења „Стевица Попов“, истраживања и акције на побољшању водног режима, као и обнова крова и мобилијара у оквиру визиторског центра, док предстоји санација влажних ливада чије је одржавање кључно за висок биодиверзитет подручја. У складу са близином израде Програма управљања за 2019. годину, корисницима је дат рок у ком могу да се изјасне о својим предлозима и идејама које ће помоћи управљачу у даљим активностима на ревитализацији простора, са посебним нагласком на развој одрживог сточарства, унапређење инфраструктуре и одржавања влажних ливада. Испред Покрајинског завода за заштиту природе , скуп је поздравио Ласло Галамбош, стручни сарадник за ихтиологију који је представио стање рибљег фонда и пружио више информација о заједничким напорима водопривредног и заштитарског сектора са циљем унапређења водног режима подручја.

Паралелно са Саветом, тим који ради на спровођењу пројекта „EcoWET – Процена екосистемских услуга мочварних екосистема у прекограничном подручју Србија – Хрватска који се финансира у оквиру IPA INTERREG позива ЕУ, спровео је анкетирање учесника како би се добили релевантни подаци с обзиром да је Бара Трсковача једно од пилот подручја овог пројекта. Више о пројекту рекао је Владимир Добретић, координатор испред Покрајинског завода за заштиту природе у оквиру кога се снима и документарни филм у режији Оливера Фојкара из исте институције.

 

© 2021 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design