Јавни позив за подношење понуда

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за набавку на коју се закон не примењује (на основу члана 27. Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 ) и члан 53, 54, 55 и 56 Правилника о ближем уређивању поступка набавки бр. 0464/20 од 24.09.2020.године.) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Туристичке организације општине Рума 03-1/732 од 05.11.2019.године
Наручилац:Туристичка организација општине Рума, из Руме, улица Главна 172, http://rumatourism.com/sr/

Опис предмета набавке: набавка услуга – Организација наступа, у Руми 02.08.2021.године на Градском тргу са почетком у 22:00 часа у оквиру манифестације „Румфест“

Молимо Вас да понуду доставите на мејл Туристичке организације општине Рума ruma.too@gmail.com, или поштом на адресу Туристичка организације општине Рума, улица Главна 172, Рума, са назнаком за набавку без примене закона 17/21 у периоду од 02.07.2021.године до 09.07.2021.године.


Набавка се спроводи због закључења Уговора.

Набавка није обликована по партијама.
Лица за контакт: Татјана Дошен, Туристичка организацијa општине Рума, директор
ruma.too@gmail.com

© 2024 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design