О Руми

Рума се налази у средишту равног и плодног Срема, смештеног између Дунава и Саве, у подножју прелепе Фрушке Горе. Површина Руме је 582 квадратних километара. Посебан географски куриозитет је да кроз њу пролази 45-ти упоредник, а на свега петнаестак километара је западно од 20-тог меридијана. Центар града лежи на 111 м надморске висине.
Од Београда је удаљена око 55, Новог Сада 35, Шапца 30 и Сремске Митровице 20 километара. Наслања се на магистралну пругу Београд-Загреб и на магистрални пут М-21 Нови Сад-Шабац, од Аутопута Е-70 удаљена је шест, од аеродроме Никола Тесла 45, а од реке Саве десетак километара.

Данас је Рума град са око 30.000 становника,а цела општина има 55.000 становника, 16 сеоских насеља и једно градско насеље. Поред развијене пољопривреде, заступљене су и друге привредне гране: индустрија коже, гуме и обуће, грађевинског материјала, метална, графичка и прехрамбена индустрија, саобраћај, трговина, занатсво и угоститељство. Велика пажња посвећује се складном развоју града. Сви капитални објекти друштвеног стандарда и инфраструктуре, изграђени су самодоприносом грађана.

Рума располаже мрежом предшколских установа, основних и средњих школа. Има развијену здраствену службу и неколико апотека, центар за социјални рад и геронтолошки центар. Склоп објеката културног, спортско-пословног центра и хотела, пружају велике могућности за развој културних и спортских активности и савременог угоститељства. Град има три православне цркве, једну католичку, затим музеј и библиотеку, раднички универзитет, културно-уметничка друштва, градски хор и радио станицу. Преко три деценије у Руми се одржава Фестивал музичких друштава Војводине. С успехом делује и младо Градско позориште. Спортско-рекреативне активности одвијају се и на четири фудбалска игралишта и игралиштима уз школе. На Борковачком језеру урађена је плажа. Сава, Обедска бара и шуме у јужном делу општине, излетиште Борковац и национални парк “Фрушка гора“ у северном делу, пружају велике могућности за развој туризма и рекреације.

Као свој дан, град слави 24. Новембар.

 

© 2023 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design