get_header(); ?>
archive.php

Обележен Дан Рамсара у Платичеву

Поводом дана обележавања Рамсара 2. фебруара, у Платичеву je одржано предавање о значају и неопходности очувања влажних станишта.

Представници ТООР су одржали презентацију ученицима осмог разреда ОШ “Миливој Петковић Фећко“ у циљу усмеравања пажње на угроженост, значај и потребу заштите влажних станишта.

Поред значаја заштите влажних подручја, ученици су се упознали са термином еко туризма и утицаја туризма на животну средину.

Циљ ове презентације био је подизање свести о претњама и могућим последицама које би њихова деградација имала за човека, губитак биодиверзитета и нестајање биљних и животињских врста.

© 2021 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design