get_header(); ?>
archive.php

ČETVRTA EDUKATIVNA RADIONICA

U utorak, 20.06.2017. godine u “Tošinoj kući” u Jarku održana je četvrta edukativna radionica u okviru projekta „Stvaranje uslova za podizanje konkurentnosti destinacije kroz edukaciju i obuku kadrova“ za regiju Srem. (више…)

© 2021 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design