Туристичка организација општине Рума

Сви путеви воде кроз Руму

Једна од најмлађих у Србији (основана 2011. године), Туристичка организација општине Рума постала је препознатљива по туристичким манифестацијама, а затим и по пројектима, попут заштићеног природног станишта „Бара Трсковача”, који привлаче све већу пажњу како домаћих, тако и страних гостију. Први испит је успешно положен када је манифестација под називом „Румфест”, кроз коју је обједињена традиционална гастрономска понуда Срема, уз вашар креативних рукотворина, већ у свом другом издању, августа 2012. године, привукла је неколико хиљада људи. Ово је на Сајму туризма у Новом Саду вредновано Великом златном медаљом Новосадског Сајма. Након само пар година рада и организације манифестација, Туристичка организација општине Рума власник је неколико таквих признања (“Румфест “2012; “ Божићна улица” 2015; “Румфест” 2016. године). Основна делатност Туристичке организације општине Рума је промоција и унапређење туризма на територији општине Рума.

Са циљем валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Рума, Туристичка организација општине Рума обавља следеће послове:
– промоција и унапређење туризма на територији општине Рума,
– програми развоја туризма и програме промотивних активности,
– координирација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма,
– годишњи програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије,
– израда информативно – пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине Рума (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјали, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђује туристичку сигнализацију,
– прикупљање и објава информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Рума,
– организација и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација,
– организација туристичко – информативног центра (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.),
– посредство у пружању услуга у домаћој радиности,
– подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора,
– иницирање и организација активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине,
– обавља послове туристичке делатности у складу са Законом о туризму и
– обавља друге послове утврђене Статутом

Инфо

Туристичка организација општине Рума

Рума, Главна 172

Tel.+381 22 470655

www.rumatourism.com

e-mail: ruma.too@gmail.com

Менаџмент

Татјана Дошен

в.д. директор Туристичке организације општине Рума

Разноврсни ресурси на подручју општине Рума и у њеној околини пружају велике могућности за развој различитих видова туризма: од културног, преко спортско – рекреативног, наутичког, ловног, риболовног до излетничког, сеоског и еко туризма. Пре свега, то се односи на просторе Свете Фрушке горе – највећег резервата липе у Европи, прошаране са стотинак километара пешачких, шумских стаза, са прелепим излетиштима и бројним језерима и групацијом оближњих најпознатијих фрушкогорских манастира (Старо и Ново Хопово, Врдник, Крушедол, Гргетег, Јазак, Мала и Велика Ремета).

Код културно – историјских добара посебну пажњу свакако заслужује светски познат археолошки локалитет Гомолава, на левој обали реке Саве код Хртковаца који сведочи о животу од доба неолита.
Ризница историјског богатства народа који су живели и живе на овим просторима налази се у Завичајном музеју у Руми, који је смештен у објекту подигнутом 1772. године од стране барона Марка Александра Пејачевића.

Када су спортско – рекреативни, излетнички и риболовни туризам у питању, посебно треба истаћи румско излетиште Борковац са језером погодним за риболов, веслачке спортове и освежење од летњих жега, трим стазом и пешачком стазом у Борковачкој шуми, отвореним олимпијским базеном, спа центром, ресторанима и смештајним капацитетима. Акумулационо језеро Борковац изграђено је 1970. године и простире се на 42 хектара.

Када се узме у обзир да се ово излетиште са свим наведеним садржајима налази на само 3км од центра града где је и Спортски центар Рума, може се закључити да Рума пружа идеалне услове за развој свих ових облика туризма.

Спортски понос града је свакако Спортски центар Рума са двораном капацитета 2.500 посетилаца. У овом атрактивном и вишенаменском објекту, одржавају се такмичења у разним спортским дисциплинама, а поред поменуте дворане, спортска понуда употпуњена је и шестостазном аутоматском кугланом, трим кабинетом са теретаном, џудо салом и осталим пратећим садржајима.

Основне инфомације   

Рума се налази у централном делу Срема, смештеног између Дунава и Саве, на надморској висини од 111 метара, у плодној војвођанској равници која додирује јужне обронке Фрушке горе, надалеко познате по великом броју православних манастира због којих је добила и епитет “Света Фрушка гора”.

Посебан географски куриозитет је да се град Рума налази тачно на половини северне земљине полулопте тј. на 45-ој паралели.

Општина Рума се простире на површини од 582 км², на којој живи око 55.000 становника, од чега половина у граду Руми, а половина у преосталих 16 насељених места: Краљевци, Добринци, Доњи Петровци, Путинци, Жарковац, Мали Радинци, Стејановци, Буђановци, Платичево, Хртковци, Никинци, Грабовци, Кленак, Витојевци, Павловци и Вогањ. Рума је смештена између два највећа центра, Београда и Новог Сада, на само тридесетак километара од аеродрома „Никола Тесла“. На периферији градског насеља пролази аутопут Е-70 и железничка пруга (Коридор 10), који општину Рума повезују са западном и југоисточном Европом. Важну саобраћајницу представља и магистрални пут М-21, (Нови Сад – Шабац).

Јужну границу општине представља река Сава у дужини од 37 километара, што уз помоћ шабачког и сремскомитровачког пристаништа омогућава да речни саобраћај буде доступан привреди.

Овакав географски положај, на раскрсници важних саобраћајница, у близини великих градских центара као што су Београд и Нови Сад, Руми пружа добре основе за развој туризма, али и других грана привреде.

© 2024 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design