Istorijat Rume
Ruma kroz istoriju

Туристички потенцијали

Разноврсни ресурси на подручју општине Рума и ближој околини пружају велике могућности за развој различитих видова туризма: од културног, преко спортско рекреативног, наутичког, ловног, риболовног до излетничког и сеоског, односно салашарског туризма.

Separator

sign  title placeholder  sign
Lov i ribolov

Бара Трсковача

Бара Трсковача

  Бара Трсковача се налази на ободу села Платичева у јужном делу румске општине, а стављена је под заштиту државе ради очувања природних мрестилишта ретких аутохтоних врста риба: лињака и златног караша, као и станишта карактеристичних барско-мочварних екосистема и мочварне…Излетиште Борковац

Излетиште Борковац се налази на само 2 километра од центра Руме према Фрушкој гори. Права оаза зеленила. Идеално место за излетнике, али и спортисте и рекреативце због уређене трим стазе и шеталишта који се протежу кроз дрворед. 60-тих година прошлог…

Излетиште Борковац


Посавско ловиште Каракуша

Посавско ловиште Каракуша

      У јужном делу Руме сместио се шумски комплекс и ловиште “Каракуша”. Основано је 1977. године и има веома повољан географски положај. Налази се поред магистралног пута Нови Сад-Рума-Шабац и у близини великих центара домаће туристичке понуде, а…Separator

© 2021 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design