Посавско ловиште Каракуша

Posavsko loviste Karakusa

 

 

 

У јужном делу Руме сместио се шумски комплекс и ловиште “Каракуша”. Основано је 1977. године и има веома повољан географски положај. Налази се поред магистралног пута Нови Сад-Рума-Шабац и у близини великих центара домаће туристичке понуде, а положај газдинства је веома погодан и за долазак гостију из иностранства, јер је од аутопута Београд-Загреб удаљено 21 километар, а од аеродрома Никола Тесла 65 километара. У ловишту се налази и ловачки дом, који пружа смештај ловцима ако долазе овде у вишедневни лов.

Највећи хидрографски објекат је река Сава која ограничава ловиште са западне и јужне стране. Површинске воде чине и многобројне мртваје, баре и канали, који заједно са Савом служе као појилишта за дивље свиње и јелене. По броју животињских врста Каракуша представља једно од најбогатијих станишта у Војводини. Доминантне биљне заједнице на подручју ловишта су шуме храста лужњака у депресијама, шуме лужњака и граба са јасеном, шуме беле тополе, а природне ливаде прекривене су разноврсним травама. Наведене биљне врсте су веома погодне за живот дивљачи и биле су, поред осталих географских елемената, важан услов за формирање ловишта. Подручје ловишта пружа могућност сталног опстанка великог броја животињских врста, што га чини привлачним и веома атрактивним не само за ловце, већ и за орнитологе и љубитеље природе.Површинске воде чине и мно­го­б­ро­јне мртваје, баре и канали, који заједно са Савом служе као појил­ишта за дивље свиње и јелене.

Основне врсте дивљачи у ловишту су јелен и срна. Јелени често излазе на ливаде прекривене разноврсним травама. Температуре ваздуха који дирек­тно утиче на живот дивљачи је повољна. С аспекта ловног газдовања пого­дује чињеница да најмање падавина има зими. Подручје на којем се налази ловиште веома је богато подзем­ним и површин­ским водама. Највећи хидрографски објекат је река Сава, која ограничава ловиште са западне и јужне стране.

Главне врсте крупне дивљачи су дивља свиња, јелен и срндаћ, који се лове са чеке или у групном лову. Велики број животињских врста и различитих биљака поред ловаца привлачи и орнитологе и љубитеље природе. За вишедневни боравак ловаца намењен је Ловачки дом „Каракуша“ са оптималних 38, односно максималних 45 лежаја.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design